הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל הוא השם השגור להליך חדלות פירעון- ולמעשה בא להגן על אדם או חברה, בעלי חוב שאין ביכולתם לפרוע, מפני ריבוי הליכי גבייה והליכים משפטיים כנגדם.
הליך פשיטת רגל הוא הליך חוקי אשר יכול להתקיים ביוזמת בעל החוב או ביוזמת הנושים, אשר מתנהל במספר שלבים שנועדו להבטיח את מיצוי ההון והנכסים של הגורם החייב ומימושם לטובת הנושים, לצד קביעת תכנית תשלומים במסגרת זמן קצובה ובמסגרת בחינת יכולת ההחזר של החייב, שבסיומה יזכה החייב להפטר- מעמד משפטי הפוטר אותו מכל חבות כלפי נושיו ומאפשר לו יציאה לדרך חדשה.

מי יכול להכריז על הליך פשיטת רגל

בין התנאים הנדרשים למימוש הליך פשיטת רגל:

 • הצגת מצג פיננסי בו סך החובות עולה על סך הנכסים של החייב
 • כנגד החייב לא עומדת פשיטת רגל קודמת.
 • החובות נוצרו כתוצאה מכשל אישי/עסקי, נסיבות מיוחדות, ובתום לב.
 • החייב יפעל בתום לב ויציג ניסיון כן למימוש נכסים ולעמידה במחויבות כלפי נושים, ללא הסתרת נכסים, העברת בעלות והון לבני משפחה וחברים או כל פעולה שעשויה להתפרש כניסיון לחמוק מתשלום חובותיו.
 • תאגיד או חברה אשר שווי החוב הרשום כנגדם עולה על 25000 ₪.
 • יחיד- אדם פרטי, עוסק מורשה או עוסק פטור אשר ערך החוב העומד כנגדו עולה על 50000 ₪.
  הליך פשיטת רגל לאדם פרטי מתנהל באופן שונה ביחס לחברה או תאגיד, עשוי לארוך עד חמש שנים וכרוך לא אחת במימוש נכסים אישיים.
 • בעל זיקה למדינת ישראל- אזרח המדינה או מי שבעת ההכרזה על הליך פשיטת רגל רשומים על שמו עסקים/תאגיד/חברה בישראל.

מהי מטרת הליך פשיטת רגל

הליך פשיטת רגל לאדם פרטי או לבעל עסק, הוא אינו הליך פשוט, וטומן בחובו רישום ותיעוד שלילי לצד מגבלות רבות. ככל שניתן להגיע להסדר חובות הוגן שיאפשר לחייב לעמוד בתנאי ההסדר ותכנית תשלומים ויהיה מקובל על הנושים, מוטב להעדיף אפשרות זאת.

יחד עם זאת, במקרים רבים הכוללים ריבוי נושים, חובות גדולים במיוחד ולעתים מגבלת השתכרות וחוסר יכולת לשיקום אישי, פשיטת רגל עשויה להוות את האפשרות היחידה.

פשיטת רגל וחדלות פירעון נועדו לקיים מספר מטרות:

 1. איחוד כלל חובות החייב לכדי חוב אחד שיאפשר את ניהול החוב.
 2. הגנה על החייב מפני סנקציות והליכים שייגרמו על ידי נושים.
 3. קביעת סדר ותיעדוף הנושים בקביעת היקף ומועד החזר החוב או חלק ממנו.
 4. מיצוי נכסי החייב ומימושם, לצד קביעת יכולת החזר וטווח זמן, במסגרתם יעמוד החייב בהחזר תשלו חודשי כנקבע לו על ידי בית המשפט.
 5. קבלת הפטר המשחרר את החייב מכל חבות ומאפשר לו שיקום כלכלי ויציאה לדרך חדשה.

שלבי הליך חדלות פירעון

פשיטת רגל מתנהלת באופן מעט שונה כאשר מדובר בחברה בע"מ הנדרשת גם לפירוק החברה, אל מול בעל עסק או אדם פרטי. יחד עם זאת עקרונות הליך פשיטת רגל נשענים ככלל על קיום ארבעה שלבים:

 1. הגשת בקשה לחדלות פירעון אל מול בית המשפט ואישורה. אישור זה יקפיא כל הליך גביה או הליך משפטי העומד כנגד החייב בגין החובות האמורים.
 2. מינוי כונס נכסים ומתן צו כינוס נכסים- מינוי נאמן לבחינת נכסי החייב, בדיקת אמיתות טענותיו אל מול חובות בפועל, קיום נכסים הניתנים למימוש, והגשת דו"ח מפורט אל הגורם הממנה.
 3. יישום פשיטת הרגל בפועל- מימוש הנכסים וההון האישי הקיים של החייב לצד תכנית תשלומים מוגבלת בזמן (1-4 שנים בהתאם למעמד החייב) וחלוקת ההון שמומש בין הנושים על ידי בית המשפט.
 4. סיום ההליך וקבלת הפטר.

יואב שיינר, מומחה פיננסים והבראה כלכלית מלווה אנשים פרטיים ובעלי עסקים בהליך פשיטת רגל, מחיקת חובות, עצירת הליכי גבייה ומגבלות חייבים, ומסייע להם בשיקום אישי וכלכלי, במקצועיות שאין שניה לה, ברגישות ובליווי אישי לעתיד נקי מחובות.
מאמר זה נכתב בשיתוף יואב שיינר מוחק החובות של ישראל >> https://www.ysshovot.com/

שתפו בכל הכח!

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on whatsapp